Reference

Vybrané reference - Dotace OPŽP, OPPI a SZIF a Nová zelená úsporám

  • Nová zelená úsporám 2015

    Nová zelená úsporám 2015

    II. výzva - Rodinné domy
    Od 1.4. Zpracováváme žádosti

    I. výzva - Bytové domy
    Od 1.4. Zpracováváme žádosti

  • Nová Zelená úsporám 2014

    Nová Zelená úsporám 2014

    I. výzva - Rodinné domy
    Zpracováno 68 žádostí
    Celková žádost o dotaci: 16 531 940 ,- Kč

  • Nová Zelená úsporám 2013

    Nová Zelená úsporám 2013

    I. výzva - Rodinné domy
    Zpracováno 56 žádostí
    Celková žádost o dotaci: 14 241 641 ,- Kč

  • Lukor s.r.o.

    Lukor s.r.o.

    Snižování emisí z lakovny společnosti Lukor s.r.o.
    OPŽP 2.2 - Omezování emisí
    Finanční objem projektu: 5 106 200,- Kč

    Rekonstrukce filtračního a odsávacího systému v provozu společnosti Lukor s.r.o.
    OPŽP 2.2 - Omezování emisí
    Finanční objem projektu: 2 813 250,- Kč

  • Obec Vinařice

    Obec Vinařice

    OPŽP - Odkanalizování obce Vinařice
    Dotační management, ROPD
    Finanční objem projektu: 114 494 586.38

  • TSR Czech Republic, s.r.o.

    TSR Czech Republic, s.r.o.

    OPPI - Inovace
    Kvalitnější zpracování kovových třísek/pilin
    Finanční objem projektu: 45 187 625,- Kč

    OPŽP - 4 - Nakládání s odpady
    Separace a svoz papíru, tabulového skla včetně autoskel a autoplastů
    Finanční objem projektu: 56 497 397,- Kč

  • BRABEC, mlýn Horažďovice - Zářečí s.r.o.

    BRABEC, mlýn Horažďovice - Zářečí s.r.o.

    Odprášení mlýnu společnosti Brabec, mlýn Horažďovice-Zářečí s.r.o.
    OPŽP 2.2.b) Stac. nespalující zdroje
    Finanční objem projektu: 1 433 545,- Kč

  • C. Bau, spol. s r.o.

    C. Bau, spol. s r.o.

    OPŽP - 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
    Pořízení zametacího stroje pro společnost C.Bau spol. s r.o.
    Finanční objem projektu: 4 779 500,- Kč

  • RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.

    RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.

    Svoz a zpracování odpadů pro okresy Opava a Bruntál
    Finanční objem projektu: 6 215 770,- Kč

  • Město Rožmitál pod třemšínem

    Město Rožmitál pod třemšínem

    OPŽP - 3.2.1. Realizace úspor energie
    HZ Pod Topoly, HZ Voltuš, ČOV, Kulturní dům Hutě
    Finanční objem projektů: 6 243 970,- Kč

  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, České Lípa

    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, České Lípa

    Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě
    Finanční objem projektu: 25 350 000,- Kč

  • Městys Žehušice

    Městys Žehušice

    OPŽP - 3.2 - Úspory energií Zateplení ZŠ J. V. Sticha - Punta Žehušice čp. 190
    Finanční objem projektu: 9 301 162,- Kč
    Zpracování žádosti, energetický audit, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

  • AGC Flat Glass Czech a.s.

    AGC Flat Glass Czech a.s.

    OPŽP - 5.1 - IPPC
    Rekonstrukce čistírny odpadních vod z výroby zrcadel
    Finanční objem projektu: 5 953 525,- Kč

  • MČ Praha - Libuš

    MČ Praha - Libuš

    OPŽP - 3.2 - Úspory energií
    Zateplení základní školy L. Coňka a mateřské školy Lojovická
    Finanční objem projektu: 5 680 080 ,- Kč

  • W.P.E.a.s.

    W.P.E.a.s.

    Rekonstrukce čistírny odpadních vod z povrchových úprav
    Finanční objem projektu: 7 908 120,- Kč

  • NWT a.s.

    NWT a.s.

    OPŽP - 5.1 - IPPC
    Zpracování perkolátu po centrifugaci z bioplynové stanice AGRONA Žitín, s.r.o. a Watt & Peak, s.r.o.
    Finanční objem projektu: 17 546 170,- Kč

  • Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.

    Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.

    OPŽP - 5.1 - Omezování průmyslového znečištění
    Dostavba čistírny - Regenerace odmašťovacích lázní
    Finanční objem projektu: 7 424 439,- Kč

  • Město Železný Brod

    Město Železný Brod

    OPŽP - 3.2.1. Realizace úspor energie
    Zateplení sportovní haly v Železném Brodě
    Finanční objem projektu: 5 293 700,- Kč

  • AQUA S.P.P., s.r.o.

    AQUA S.P.P., s.r.o.

    OPŽP - 5.1 -Omezování průmyslového znečištění
    Čistírna odpadních vod z fosfátování a lakovny
    Finanční objem projektu: 6 531 497,- Kč

  • Metal trade comax a.s.

    Metal trade comax a.s.

    OPŽP - 5.1 - Čistírna odpadních vod z linky povrchových úprav METAL TRADE COMAX, a.s.
    Finanční objem projektu: 7 123 906,- Kč

  • GALVANOTECHNA, družstvo

    GALVANOTECHNA, družstvo

    OPŽP - 5.1 - Rekonstrukce likvidace kyselých a kyanidových vod
    Finanční objem projektu: 11 022 082,- Kč

  • GALJEVA s.r.o.

    GALJEVA s.r.o.

    OPŽP - 5.1 - Rekonstrukce čistírny odpadních vod z povrchových úprav Galjeva s.r.o.
    Finanční objem projektu: 6 464 823,- Kč

  • Městys Bílé Podolí

    Městys Bílé Podolí

    OPŽP - 3.2 - Úspory energií
    Základní škola v Bílém Podolí - Relizace energeticky úsporných opatření
    Finanční objem projektu: 2 089 741,- Kč
    Zpracování žádosti, energetický audit, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele