Podmínky ochrany osobních údajů

AG Energy.cz - Kontakty

Buďme k sobě fair play!


Když používáte naše služby, svěřujete nám své údaje. Chápeme, že se jedná o velkou zodpovědnost, a usilovně pracujeme na tom, abychom vaše údaje ochránili a umožnili vám je spravovat.

V těchto Podmínkách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké informace získáváme, shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Dozvíte se také proč je shromažďujeme a k jakým účelům je používáme

Správcem osobních údajů je:
Anylopex plus s.r.o.; Janáčkovo nábřeží 1153/13Praha 5, 150 00IČ: 07406193


Účel zpracování osobních údajů:

vyřízení objednávky

zpracování daňových dokladů a vedení účetnictví

sledování návštěvnosti, chování a akvizice návštěvníků

cílení reklamy a další marketingové aktivity 

Kompletní znění Podmínek ochrany osobních údajů no. 2 je uvedeno zde v PDF – Podminky Ochrany Osobnich Udaju (GDPR).

Tyto Podmínky no. 2 nabývají účinnosti dne 22.3. 2019

V Praze dne 22.3.2019
Ing. Pavel Sehnal, jednatel společnosti