Pomůžeme Vám získat dotaci POSUDKY i PROJEKTY

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

IROP Bytové domy (mimo Prahu)

Základní pravidla

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017

 1. Podpora je určena pro BD k bydlení
 2. Pro fyzické i právnické osoby, SVJ, obce a města
 3. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
 4. Celková výše dotace až 40 % řádně doložených způsobilých výdajů
 5. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum zahájení realizace od podání žádosti
 6. Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 1. fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 3. bytová družstva
 4. města a obce (včetně městských částí)
 5. případně další právnické osoby

Jak získat dotaci - postup spolupráce

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

1.Vstupní konzultace - ZDARMA

Pro první představy o objektu a možném získání dotace je vhodné zaslat popis zvažovaného záměru či přijít na bezplatnou konzultaci s našimi odborníky. Zběžně zhodnotíme, jestli je možné žádat a jaká výše podpory by byla reálná.

2. Předinvestivní rozvaha + PENB

Předinvestiční rozvaha bude obsahovat návrh či optimalizaci energeticky úsporných opatření k danému objektu a jeho předběžné energetické posouzení s cílem nalezení optimální varianty realizace při zhodnocení investičních nákladů a míry podpory z IROP + vypracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy).

3.Energetický posudek a projektová dokumentace

Jakmile najdeme stav, který vyhovuje majiteli domu a splňuje veškeré podmínky programu, zpracujeme odborný energetický posudek a související projektovou dokumentaci. Také je možné spolupracovat s projektantem žadatele.

4.Podání žádosti

Provedeme Vás podáním žádosti a společně připravíme všechny potřebné přílohy a dokumenty. Včetně podání žádosti do MS2014+.