Pomůžeme Vám získat dotaci POSUDKY i PROJEKTY

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

Nová zelená úsporám

Rodinné domy

Bytové domy


Novinka - 15.10.2018

Počínaje dnem 15.10.2018 mohou majitelé a stavitelé rodinných domů získat dotaci také na úsporné rekonstrukce domů provedené svépomocí.

Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout faktury za materiál, výpůjčku nářadí a za technický dozor uskutečněné po 1. září 2018.

Mezi další významné novinky patří dotace na stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo na výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení. Nově podpoříme i pořízení venkovní stínicí techniky, tedy předokenních žaluzií, rolet či slunolamů.

Všeobecné informace

V tomto programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří).

Také je podporována:
- výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu)
- výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
- instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací)
- realizace zelených střech.

Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je výše finanční podpory.

Nabízíme

Administrace žádosti

Zpracovatel ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Zkompletujeme pro vás všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti.

Energetický posudek i PENB

Provedeme energetický posudek dle aktuálních platných předpisů a metodických pokynů programu Nová zelená úsporám.

Projektová dokumentace

Zpracujeme pro vás jednostupňovou projektovou dokumentaci k navrženým opatřením, která bude zcela odpovídat pravidlům a požadavkům programu Nová zelená úsporám. Dokumentaci leze též použít pro jednání na stavebním úřadě. Případně je podle ní možné vybírat zhotovitele.


Jak získat dotaci - postup spolupráce

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

1. Vstupní konzultace - ZDARMA

Pro první představy o objektu a možném získání dotace je vhodné zaslat popis zvažovaného záměru či přijít na bezplatnou konzultaci s našimi odborníky. Zběžně zhodnotíme jestli je možné žádat a jaká výše podpory by byla reálná.

2. Předinvestiční rozvaha

Předivestiční rozvaha bude obsahovat návrh či optimalizaci energeticky úsporných opatření k danému objektu a jeho předběžné energetické posouzení s cílem nalezení optimální varianty realizace při zhodnocení investičních nákladů a míry podpory z NZÚ.

3. Energetický posudek a projektová dokumentace

Jakmile najdeme stav, který vyhovuje majiteli domu a splňuje veškeré podmínky Nové Zelené úsporám, zpracujeme odborný energetický posudek a související projektovou dokumentaci. Také je možné spolupracovat s projektantem žadatele.

4. Kompletace a podání žádosti

AG Energy ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Zároveň provedeme kompletaci dokumentů, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit na Státním fondu životního prostředí.

5. Odeslání žádosti

Sestavíme žádost v plném rozsahu a odešleme na SFŽP.