Měření termokamerou

Jak zjistit tepelné ztráty

Při rozhodování jak zateplit fasádu a nebo jestli vůbec provádět zateplování nám ve velké míře může pomoci snímkování termokamerou.

Tepelné mosty

Odhalíte místa, kde dochází k největším únikům tepla. Zmapujete tepelné mosty a špatná těsnění oken/dveří. Nalezněte spatně provedené prostupy rozvodů a instalací.

Kvalita zateplení

Prověříte kvalitu a nedostatky nového zateplení. Ověříte si, zda je nutné provést doteplení fasády.

Praskliny

Najdete praskliny, které nejsou okem viditelné.

Termokamera ve stavebnictví

Termokamera ve stavebnictví umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků. Termografie umožňuje stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí při zjišťování skrytých vad staveb. Termografie je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení je základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.