Energetický audit, poradenství a PENB

Provádíme energetické audity a studie malých i velkých budov. Staráme se o veškerou agendu spojenou s vypracováním studie.

Energetický audit, poradenství a PENB

Novela zákona o hospodaření s energií

Novela zákona o hospodaření s energií (406/2000 Sb.), která nabyla účinnosti ke dni 1. července 2015, stanovuje povinnost pro podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem, zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za čtyři roky.

Úplné znění novelizovaného zákona naleznete zde: www.psp.cz - Předpis 103/2015 Sb.→

Nabídka pro velké podniky

Pro VELKÉ podniky, jež mají ze zákona povinnost od 1.7.2015 mít zpracovaný energetický audit nabízíme součástí zpracování tzv. Předinevstiční rozvahu k dotacím z programu OPPIK - Úspory energií, Obnovitelné zdroje energie a Nízkouhlíkové technologie

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií říká

"Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 ) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001), který zahrnuje energetický audit."

Energetické audity

Zjistíme stávající stav objektu (konstrukce, energetické systémy, vzduchotechnika, osvětlení) a navrhneme opatření za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Navrhneme Vám řešení, které garantuje kvalitní vnitřní prostředí a minimální náklady na realizaci a provoz budovy.


Průkazy PENB a energetické štítky obálky budovy

penb

Administrativní a bytové budovy musí mít energetický průkaz zajištěn:

  • od 1.1.2015 – budovy s energetickou vztažnou plochou větší než 1500m2,
  • od 1.1.2017 – budovy s energetickou vztažnou plochou větší než 1000m2,
  • od 1.1.2019 – budovy s energetickou vztažnou plochou menší než 1000m2,Tuto povinnost ukládá novela zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií, s účinností od 1. 1. 2013 a vyhláška č. 148/2007 o energetické náročnosti budov s účinností od 1. 4. 2012.

Od 1.4.2013 zpracováváme PENB dle novelizované vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, jenž vešla v platnost s účinností od 1.4.2013. PENB pro Vás bude zpracovávat autorizovaný inženýr pro energetické auditorství a energetický specialista (oprávněn dle zákona č. 406/2000 Sb. vypracovávat PENB).