Průběh projektu

Jsme společnost nabízející komplexní řešení. Jsme držiteli příslušných oprávnění a kvalifikací MPO pro zpracovávání energetických studií a posudků a držitelé autorizace ČKAIT pro pozemní a vodohospodářské stavby, stavby krajinného inženýrství i projekce technického zařízení budov.

1. Vstupní konzultace

Přes kontaktní formulář nám popište Váš záměr. Ihned vám sdělíme předběžný nárok na dotaci.

2. Předinvestiční rozvaha

Vstupní studie - vyčíslíme pro vás výši dotace, vlastní náklady a úsporu provozních nákladů ve více variantách. Ideální pro jednání se spolumajiteli a na poradách.

3. Žádost, posudek, projektová dokumentace

Předem sjednaná cena je pro nás závazná a nepřekročitelná. Jakékoliv související práce a úkoly nad rámec dohody jsou s klienty vždy dohodnuty a sepsány do objednávky.

4. TDS, výběrová řízení, žádost o platbu. dotační management.

S klienty jsme neustále v kontaktu a v průběhu schvalovacího procesu komunikujeme s žadateli i přímo s hodnotiteli projektů pro zdárné schválení.


Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas s Podmínkami zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR.